Yenidoğan Enfeksiyonları  26 Temmuz 2013

Yenidoğan Enfeksiyonları

Tanım ve önemi: Sepsis yenidoğan döneminde tedavi açısından son derece ciddi problemler oluşturabilen ve yüksek mortaliteye sebep ve neden olan bir sorundur. Ölüm oranı 1960’larda yaklaşık olarak ortalama yüzde 100’iken, günümüzde erken tanı ve tedavi ile ölüm oranı oldukça azalmıştır. Ancak sepsisi, halen çocuklarda ölüm nedenleri arasında ilk 10. neden içinde yer almaktadır.

Klinik bulgular:

Yenidoğan sepsisinde klinik bulgu ve semptomlar sıklıkla özgün değildir. Vücut ısı değişikliği, emmede azalma, huzursuzluk, hızlı nefes alıp verme, inleme, solunumun geçici duraklaması, morarma, sarılık, karında gerginlik, kusma, havale, dolaşım bozukluğu, ciltte kanama odakları başlıca bulgulardır. Menenjitli bebeklerin yaklaşık olarak ortalama yüzde 40’ında havale, yüzde 30’unda bıngıldakta bombelik tespit edilir. Sepsisli yenidoğan bebeklerde sellülit, impetigo, fronkuloz, papüler lezyonlar, vasküler lezyonlar ve eksfolyatif dermatit gibi deri bulguları saptanmaktadır.

Korunma ve uyarılar: Yenidoğan dönemi hayatın son derece önemli ve dinamik dönemidir. Bu nedenle bu dönemde bebeğinizde saptayacağınız size göre normal olmayan her bulgu uzman hekim için önemli bir işaret olabilir. Bu sebeple ilk 1. aylık dönemde mutlaka bebeklerin uzman hekime başvurusu geciktirilmemelidir. El yıkama asgari korunmada son derece önlemidir. Bebeklerinizle temastan önce ellerinizi yıkamanız ve enfeksiyonlu kişilerin bebeğe temasının engellenmesi kesinlikle önemlidir.

Geleneksel olarak bebeğin kırkı çıkmadan ev dışına ziyaretlerin engellenmesi fazla koruyucu olmakla birlikte haklı yanları da bulunmaktadır. Bu nedenle, bu dinamik döneme son derece azami dikkat edilmesi bebeğin yaşayabileceği sorunların önlenebilmesi açısından değer taşımaktadır. Ancak bebek ne olursa olsun uzman doktor kontrollerine zamanında gitmeli ve aşı takvimi gecikmemelidir.

Kaynaklar:

1.Arnon S, Litmanovitz I, Regev RH, Bauer S, Shainkin- Kestenbaum R, Dolfin T: Serum amyloid A: an early and accurate marker of neonatal earlyonset sepsis, J Perinatol 2007;27(5):297-302.

2. Edwards MS, Baker CJ: Sepsis in the newborn, “Gershon AA, Hotez PJ, Katz SL (eds): Krugman’s Infectious Diseases of Children, 11. bask›” kitab›nda s.545-61, Mosby Co., St Louis (2004).

3. Gerdes JS: Diagnosis and management of bacterial infections in the neonate, Pediatr Clin North Am 2004;51(4):939-59.

4. Saez-Llorens X, McCracken GH: Perinatal bacterial diseases, “Feigin RD, Cherry JD, Demmler GJ et al (eds): Text Book of Pediatric Infectious Diseases, 5. bask›” kitab›nda s.929-66, WB Saunders Company, Philadelphia (2004).

Uzm. Dr. Emrah CAN

Çocuk Hastalıkları

Yenidoğan Enfeksiyonları Yenidoğan Enfeksiyonları Yenidoğan Enfeksiyonları

Anne Portal Yorum

Sizde bu siteye giriş yapabilir ve yorum yazabilirsiniz.