Yasal doğum izni (doğum öncesi izin hesaplama)  16 Temmuz 2013

Yasal doğum izni (doğum öncesi izin hesaplama)

Doğumdan önce 8. hafta ve doğumdan itibaren 8. hafta olmak üzere toplam 16. hafta süre ile aylıklı olarak izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğumdan önceki 8. haftalık süreye 2. hafta izin süresi daha eklenir. Fakat sağlık durumu uygun olduğu takdirde, tabibin onayı ile anne isterse doğumdan önceki 3. haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, annenin çalıştığı süreler, doğum sonrası sürelere eklenir.

Yukarıda öngörülen süreler sağlık durumuna göre tabip raporunda belirlenecek miktarda ve günleri uzatılabilir. Bir yaşından küçük çocukların emzirilmeleri için günde toplam 1.5 saat (bir buçuk saat) süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır.

2. Doğum Sebebiyle Verilecek Aylıksız İzin Günleri ve Haftaları

Doğum yapanlara istekleri halinde 12. (365 gün. Yani 1 sene) kadar aylıksız (ücretsiz) izin verilir.

Bu konu ile ilgili kanun maddesi şu şekildedir:

MADDE 74.Kadın işçilerin doğumdan önce 8. ve doğumdan sonra 8. hafta olmak üzere toplam 16. haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak ise, 8. haftalık izin süresine 2. hafta izin süresi eklenir. Fakat, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki 3. haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, hamile kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir.

Yukarıda öngörülen süreler işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan önce ve sonra gerekirse artırılabilir. Bu süreler kesinlikle hekim raporu ile belirtilir.

Hamilelik süresince Gebe kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli olarak izin verilir.

Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, hamile kadın işçi sağlığına çok daha uygun hafif işlerde çalıştırılır. Bu durumda hamile kadın işçinin ücretinde kesnilikle bir indirim yapılmaz.

İsteği halinde hamile kadın işçiye, 16. haftalık sürenin tamamlanmasından ya da çoğul gebelik halinde 18. haftalık süreden sonra 6. aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.

Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1.5 saat (bir buçuk saat) süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını hamile kadın işçi kendisi belirler. Bu süre kesnlikle günlük çalışma süresinden yani günlük mesai saatlerinden sayılır.

Fakat yasal hakkınız olan bu izni kullanabilmek için kesin olarak yapmanız gereken işlemler vardır. Bunlardan en önemlisi hamileliğinizin 32. haftasında doktorunuzdan alacağınız rapor ile bağlı olduğunuz SSK hastane veya polikliniğine başvurarak raporu onaylatmanız ve çalıştığınız kurumdaki personel bölümüne iletmenizdir. Ve daha sonraki işlemler ile ilgili olarak personel biriminizden bilgi alabilirsiniz.

ÖNEMLİ NOT:

Hamile bayanlar hamileliklerinin kaçıncı haftasında olduklarını genelde doğru hesaplayamıyorlar. Bu nedenle doğum öncesi izin hesaplamaları için ayrılmaları gereken zamanı da son derece yanlış planlıyorlar. Bu konu ile ilgili bir kullanıcı yukarıda yazılan ifadelerin yeterince açık olmadığını belirtiyor. Oysa kanun bu konuda son derece net ve açık. Doğumdan 8. hafta önce izine ayrılına bilir diyor. Gebelik 40. hafta olduğuna göre 8. hafta öncesi 32. haftaya geliyor. Yani kısaca 32. haftanın dolmuş olması gerekli. Son adet tarihine göre 31. hafta 5. günlük gebeliği olan hamile bir kadın 32. haftalık hamile değildir, 31. hafta 5. günlük hamiledir. Tüm yaş hesaplamalarında bitirilen yaş dikkate alınır. 31. hafta 5. günlük hamile bir kadının gününün dolmasına daha 8. hafta 2. gün vardır. Bu nedenle izine ayrılma hakkını elde edeceğiniz günü hesaplarken son derece basit bir yöntem uygulayabilirsiniz. Son adet tarihinize göre beklenilen doğum gününe kaç gün kaldığını sayın. Ve Bunun kaç hafta ve kaç güne denk geldiğini çok kolay bir şekilde hesaplayın.

Op. Dr. Filiz TOSUN ÇATAKLI

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Yasal doğum izni (doğum öncesi izin hesaplama) Yasal doğum izni (doğum öncesi izin hesaplama) Yasal doğum izni (doğum öncesi izin hesaplama)

Anne Portal Yorum

Sizde bu siteye giriş yapabilir ve yorum yazabilirsiniz.