Tüp Bebekte Çoğul Gebeliklerin Önlenmesi  11 Haziran 2013

Tüp Bebekte Çoğul Gebeliklerin Önlenmesi

Tüp Bebekte Çoğul Gebeliklerin Önlenmesi 

İnsanlar için uygun olan Bebek sayısı her bir Gebelik için tektir. Ancak aşılama ve Tüp Bebek gibi yardımla üreme teknikleri son yıllarda sık ve oldukça kullanılmaya başladığından dolayı, çoğul gebeliklerin sayısında da belirgin olarak artma gözlenmektedir.

Denilebilir ki Tüp Bebek yöntemiyle elde edilen gebeliklerin yüzde 25 ila 30’u çoğul gebeliktir. Bunların oldukça büyük çoğunluğu ikiz gebeliktir.

Ancak bazen hiç istenmeyen şekilde bazen üçüz – dördüz gebeliklerle de karşılaşılmaktadır.

Elbette amaç bu noktaya varmamak için eğer Tüp Bebek yöntemi uygulanacaksa transfer edilen fetus sayısını iyi belirleyerek, Gebelik şansını azaltmadan Çoğul Gebelik oranlarını düşürmektir.

Bunun için Tüp Bebek tedavisini uygulayan uzman hekimin kendi laboratuvarından elde edilen Gebelik oranlarını çok iyi bilmesi, Embriyo değerlendirme konusunda bilgili ve özellikle yetkin olması, ve laboratuvarın freezing yani Embriyo dondurma yeteneği ve başarısından da emin olması çok önemlidir. Çünkü uygun tekniklerle başarılı bir şekilde embriyo dondurma işlemi uygulayan merkezlerde transfer edilecek sayıyı kısıtlamak ve kalan embriyoları rahatça ve düzenle saklamak mümkün olacaktır.

Tüp Bebek tedavisinde genç hastalarda, ilk denemede ve kaliteli embriyoların varlığında Yüksek Gebelik Oranları beklendiğinden merkezimizde prensip olarak iki (2) adet embriyo transferi uygulanmaktadır. Ancak ve elbette yaş arttıkça, deneme sayısı arttıkça ve embriyo kalitesi bozuldukça bu sayı da değişecektir…

Eğer her türlü tahmine karşın üçüz ya da daha fazla sayıda gebelikle kaşılaşıldıysa ne yapılmalı?

Bu durumda belli bir (1). haftaya kadar beklemek oldukça yararlı olacaktır, çünkü bazen bebeklerden birinin ya da ikisinin yaşamı kendiliğinden sonlanmakta ve herhangi bir müdaheleye gerek kalmamaktadır. Bu haftalar genellikle on (10). ila (11). haftalardır. Ancak bu döneme gelindiğinde bebeklerin sayısı kendiliğinden en azından ikiye inmediyse sorunlar bizi bekliyor demektir.

Genellikle böyle durumlarda üçüz veya daha fazla olan bebeklerin sayısının azaltılması yöntemine başvurulması gerekmektedir.

Bu yöntemde amaç fazla sayıdaki bebeklerin sayısının ikiz ya da tekiz gebeliğe indirgenmesidir. Böylece sayı azaltıldığında kalan bebeklerin yaşama şansının arttırılmasıdır. İşlem ultrasonografi eşliğinde yapılmaktadır ve karından bir iğne yardımı ile rahime girilip bebeğin kalbine potasyum klorür verilerek kalbinin durması sağlanır.

Bazı hekimler bunu Tüp Bebek işlemindeki yumurta toplama işlemi gibi aşağıdan da gerçekleştirmektedirler.

Bu işlemin hamileliğin 10. ila 12. haftalarında yapılması tavsiye edilmektdir. Ölen Bebek gelişimi durur ve vücut tarafından emilir. Kalan sağlıklı Bebekler ise, normal gelişimlerine devam etmektedir. Bu işleme bağlı olarak ortalama % 3 ila 4 kadar enfeksiyon ve kanama ile gebeliğin kaybı da söz konusu olabilir.

Doç. Dr. Selman LAÇİN

Kadın Hastalıkları ve Doğum

www.selmanlacin.com

Tüp Bebekte Çoğul Gebeliklerin Önlenmesi Tüp Bebekte Çoğul Gebeliklerin Önlenmesi Tüp Bebekte Çoğul Gebeliklerin Önlenmesi

Anne Portal Yorum

Sizde bu siteye giriş yapabilir ve yorum yazabilirsiniz.