Meme kanseri ve tedavisi  10 Ağustos 2013

Meme kanseri ve tedavisi

Meme kanseri kesinlikle kadınlarda en sık görülen kanserdir. Erkeklerde de görülebilir, fakat çok az orandadır. Kadınlarda görülme sıklığı yaklaşık olarak ortalama 100 kat çok daha fazladır.

Meme kanseri gelişiminde bazı risk faktörleri vardır. Bu risk faktörlerinin bazıları birey tarafından önlenebilir Örneğin, fazla kilo almama ya da alkol kullanmama gibi, bazıları ise isteğimiz dışın olan risklerdir örneğin ailesel yatkınlık ya da yaş gibi.

Bu risk faktörleri:

Cinsiyet: Meme kanserleri kadınlarda yaygındır, erkeklerde sıklığı kesin olarak çok daha azdır.

Yaş: Yaş ilerledikçe meme kanseri sıklığı artar. Ancak erken yaşlarda da meme kanseri gelişebileceği kesinlikle unutulmamalıdır.

Genetik ve Ailesel Yatkınlık: Birinci derece yakınlarında meme kanserinin ortaya çıkmış olması son derece önemli bir risk faktörüdür.

Hormonal Faktörler: Meme kanserinin gelişmesi ve ilerlemesi hormonal faktörlerle kesin olarak direk ilişkilidir. Uzun süreli östrojen içeren ilaçların kullanımı meme kanseri gelişimine yol açabilir, veya var olan kanserin hızla büyümesini mutlak kolaylaştırabilir.

Diyet: Dengeli beslenme kesinlikle çok önemlidir. Hayvansal yağların kullanımı, fazla kilolu olmak, alkol kullanmak meme kanseri gelişiminde kesinlikle risk faktörleridir.

Çevresel Faktörler: Radyasyona maruz kalmak, bazı kimyasal maddelerin ortamda bulunması, çevre kirliliği meme kanseri gelişiminde mutlaka etkili olur.

Sigara: Pekçok kanserin ortaya çıkmasında etkendir bu nedenle kesinlikle içilmemelidir.

TEDAVİ:

Meme kanseri tedavisi mutlaka uzman bir ekip tarafından yürütülmelidir. Meme kanseri tedavisinde her gün yeni bir adım atılmakta ve hastalara çok daha modern ve etkili tedaviler sunulmaktadır. Bu tedavilerin en doğru ve etkili olarak kullanılması ancak bir ekip çalışmasıyla kesin olarak mümkündür.

Bu açıdan yetkili doktorlardan oluşmuş ekibe tümör konseyi denir.

• Tümör Konseyi:

– Meme Cerrahı.

– Medikal (Tıbbi) Onkoloji Uzmanı.

– Radyasyon Onkolojisi Uzmanı.

– Radyoloji Uzmanı.

– Patoloji Uzmanı.

– Nükleer Tıp Uzmanı.

– Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı.

– Psikiyatri Uzmanı.

– Algoloji (Ağrı tedavisi) Uzmanı.

Doktorlarından oluşur.

TEDAVİ SEÇENEKLERİ

Meme kanseri tedavisi hastalığın tipi ve evresine göre yönlendirilir. Bu tedavi pekçok aşamayı kapsar. Tedavi yöntemleri tümör konseyi tarafından belli bir planda ve sırada uygulanır. Örneğin hasta önce ameliyat edilir, arkasından kemoterapi uygulanır, takiben ışın tedavisi uygulanarak teda programı tamamlanır.

Uygulanan tedavi yöntemleri:

1. Cerrahi.

2. Radyoterapi.

3. Medikal tedavi.

– Hormon tedavisi.

– Kemoterapi.

– Biyolojik tedavi olarak sıralanır.

RADYOTERAPİ

• Radyasyon Onkolojisi Uzmanlarınca yapılır.

• Meme kanserinin lokal yinelemesini engellemek veya ileri evrelerde şikayetleri gidermek amacıyla uygulanır

Medikal Tedavi

• Medikal (Tıbbi) Onkoloji Uzmanlarınca yapılır

Kemoterapi.

Hormonal Tedavi.

Biyolojik Tedavi.

Kemoterapi.

• Tümör hücrelerini öldüren ilaçlarla yapılan tedavi.

• Erken evrelerde hastalığın tekrarlamasını engellemek.

ileri evrelerde tedavi amaçlı.

Hormonal Tedavi

• Östrojene duyarlı olduğu tespit edilen meme kanserlerinde östrojen etkisini yok etmek amacıyla yapılan tedavi.

• Erken evrelerde hastalığın tekrarlamasını kesin olarak engellemek.

• ileri evrelerde tedavi amaçlı.

Biyolojik Tedavi

• Meme kanseri hücrelerine karşı özel olarak geliştirilmiş ilaçlarla yapılan tedavi.

• Erken evrelerde hastalığın tekrarlamasını engellemek .

• ileri evrelerde tedavi amaçlı.

Meme Ca Tedavisi Sonrası Takip

Tedavi programı tamamlanan hasta tedavisonrası dönemde belli aralıklarla muayene ve tetkik edilmelidir. Bu lokal yineleme ve sistemik yayılımı tespit edebilmek için kesinlikle gereklidir.

Uygulama:

• 5 yıl süreyle her 4-6 ayda bir klinikte muayene.

• 5 yıldan sonra yılada bir muayene.

• Yılda bir meme mamografi.

• Hormonal tedavi olarak tamoksifen alanlar yılda bir jinekolojik muayene.

• Kemik erimesi açısından takip.

SONUÇ:

Meme kanserinin kadınlarda sık görülen bir kanser olması nedeniyle kendi kendini muayene yöntemleri, düzenli aralarla doktor muayenesi ve mamografi ile tarama programlarının uygulanması gerekir. Risk faktörlerine kesinlikle mutlaka dikkat edilmeli ve olabildiğince risk faktörleri mutlaka azaltılmalıdır. Erken tanı tedavide temel kuraldır. Erken evrede hastalığın tedavi edilebilir bir hastalık olduğu kesinlikle unutulmamalıdır. Hastalık görüldüğünde tedavisi mutlaka uzman bir merkez tarafından yapılmalı ve kesin olarak tedavi, izlem programına harfiyen uyulmalıdır.

Prof. Dr. Ulus Ali ŞANLI

Onkoloji

Meme kanseri ve tedavisi Meme kanseri ve tedavisi Meme kanseri ve tedavisi

Anne Portal Yorum

Sizde bu siteye giriş yapabilir ve yorum yazabilirsiniz.