Gebelik ve şeker hastalığı  19 Haziran 2013

Gebelik ve şeker hastalığı

Gebelik ve şeker hastalığı 

Diyabetes Mellitus (Şeker Hastalığı): İnsülin sekresyonu, insülin etkisi ya da bu faktörlerin her ikisinde de bir defekt olması sonucu ortaya çıkan, yüksek kan şekeri düzeyi ile seyreden, ilerleyici bir metabolik hastalıktır.

Gestasyonel diyabetus Mellitus (Gebelik Şekeri): Gebelik ile başlayan ya da Gebelik sırasında ortaya çıkan, normalin üstü Kan Şekeri düzeyi ile seyreden, karbonhidrat metabolizması bozukluğudur. Bu hastalar genellikle Doğum Sonrası dönemde normale dönerler ancak sonraki yaşamlarında diabetus mellitus için adaydırlar.

Gebelikte ortaya çıkan hormonal etkilerin gösterdiği değişkenliğe bağlı olarak vücutta kan şekerini düzenleyen insülin hormonu açısından iki dönem vardır.

Gebeliğin ilk yarısında;

Açlık Kan Şekeri Gebelik öncesine göre çok daha düşük düzeylere iner, yemekten sonra Kan Şekeri çok daha yavaş bir düşüş gösterir. Bu dönemde yaşanan gelişmeler kan şekerinin düşük seyretmesi eğilimni ortaya çıkartır.

Gebeliğin ikinci yarısında ise;

Metabolik etki tersine döner kan şekerini düzenleyen esas hormon olan insüline göreceli bir direnç gelişir. Bu durum kan şekerinin yükselmesine yol açar. Kan şekerinde yaşanan bu yükseliş bazı gebelerde normal sınırlarında üzerine çıkar. Bu duruma Gebelik Şekeri (Gestasyonel Diyabet) denir. Gestasyonel Diyabet herhangi bir yakınması olmayan gebede, Gebelik sırasında artan metabolik yük nedeni ile ortaya çıkan, Gebelik sonlanınca kaybolan Şeker Hastalığı türüdür.

Gebelik Şekeri olarak ifade edilen bu durum dışında aşikar Şeker Hastalığı önceden bilinen veya var olduğu halde farkına varmadan gebe kalmış anne adayları olabilir. Bu gruptaki gebelerin tedavilerinde Kan Şekeri düzeyini ayarlamak için İnsülin kullanımı gerekecektir.

Gebelik şekerine göre daha ağır bir klinik tablo ortaya çıkacaktır. Bu durumun önlenebilmesi, gebelikte ortaya çıkacak hasarlaşmanın engellenebilmesi için, Gebelik Öncesi Bakım ve Danışmanlık Hizmeti oldukça önemli olacaktır.

Gebelikte şeker hastalığı ne kadar sıklıkla görülür?

Aşikar Diyabetli kadınlarda kontolsüz Şeker düzeyleri varlığında Metabolik etkiler nedeni ile Gebe kalabilme ihtimalleri düşüktür. İnsülin Tedavisi ile birlikte doğurganlık oranları çok düşük olan Diyabetli hastalarda İnsülin Tedavisi ile birlikte Gebelik oranları normal Kadın düzeylerine erişmiştir. Gestasyonel diyabetin ise, sıklığı ortalama yüzde 3. ila yüzde 5. oranındadır.

Kimler gestasyonel diyabet açısından daha riskli ?

Şeker gelişimine genetik yatkınlık bulunması (Anne veya babasında Obezite, Diyabet vb. bulunması)

 • Aşırı kilolu olmak.
 • Özgeçmişinde 4000. gram üzerinde Bebek öyküsü olması.
 • Doğumsal anomalili Bebek öyküsü varlığı.
 • Nedeni bilinmeyen ölü doğum öyküsü olması.
 • 35 yaş üzeri gebelikler.
 • Açlık Kan Şekeri 105mg/dl’ nin, tokluk Kan Şekeri 120 mg/dl ‘nin üzerinde olanlar riskli grubu oluşturur.

Yüksek Kan Şekeri düzeyinin gebelik sonuçları:

Burada sayılan sonuçlar kontrolsüz Kan Şekeri yüksekliğinin neden olduğu durumlardır. Ve Gebelik diyabetinden ziyade aşikar Diyabet hastalığında görülmektedir.

Düşük (Abortus):

Özellikle ilk 3. ayda kontrolsüz Kan Şekeri olan annelerde ya da kronik diyabete bağlı damarsal değişiklikler oluşmuş gebeliklerde düşük sıklığı artar. Habituel abortus (üçten fazla ardışık düşük) nedenleri araştırılırken taranan nedenlerden biriside diyabettir.

İntrauterin fetal ölüm:

Uzun süreli ve kontolsüz diyabeti olan ve böbrek, göz gibi organlarda diyabete bağlı damarsal hasarlaşma gelişmiş diyabetli gebelerde bu risk yüksektir.

Polihidramniyos:

Bebeğin rahim birlikte bulunduğu Amniyon sıvısının normalden fazla olmasıdır. Polihidroamniyos diyabetli gebelerde yüzde 20. oranında görülür. Polihidramniyos Erken Doğum, erken plasenta ayrılması riski artar. Polihidroamniyos saptanan gebelerde Diyabet olasılığı düşünülmelidir.

Preeklampsi:

Gebelikte Tansiyon Yüksekliği ile seyreden oldukça ciddi bir hastalıktır ve diyabetik gebelerde çok daha yüksek oranda görülür.

Konjenital anomaliler:

Özellikle Gebelik oluşumundan önce ve bunu takip eden 3. ila 6. hafta süresince Kan Şekeri Kontrolü iyi olmazsa Kalp Anomalileri, Sakral Agenezis (leğen kemiğinde arka orta kısımda yer alan kemiğin yokluğu), trakea-özefagial fistül (yemek ve soluk boruları arasında anormal bağlantı), kısa Barsak Sendromu gibi doğumsal anomalilerin sıklığının arttığı bildirilmektedir.

Annede idrar yolu infeksiyonları, Vaginal Mantar Enfeksiyonları Gestasyonel Diabetli hastalarda, azalan bağışıklık nedeni ile çok daha sık görülür…

Anne ölümü:

Çok nadirdir ve gebeliklerinde takibi ve dolayısıyla tedavisi yapılmamış gebelerde, genellikle preeklampsi , serebro-vasküler olaylar, şeker koması gibi nadir fakat ciddi olaylar nedeniyledir.

Doğum ile ilgili sorunlar:

•İri bebekten ötürü omuz takılması, normal Doğum sonrası kanama ve yırtıkların daha fazla olabilir ve zor doğımun bir sonucu olarak gelişen solunum sıkıntısı ile doğan Bebekler çok daha sıklıkla yenidoğan bakım ünitelerine gereksinim duyarlar.

•Sezaryene gidiş sıklığındaki artış izlenmektedir.

Doğum sonrasında bebekte bazımetabolik sorunlar (hipoglisemi, hipokalsemi, hiperbilirubinemi ve polisitemi) daha sık izlenir.

Gestasyonel diyabet tanısı nasıl koyulur?

İdeal olarak Gebelik planlandığında mümkün olmamışsa gebelikte en kısa sürede açlık-tokluk Kan Şekeri bakılması gereklidir. Bu tetkikler aşamasında saptanan Kan Şekeri yüksekliği tanı testi olarak kullanılan 3. saatlik 100. gram oral glukoz tolerans testi (100. gram OGTT) yapılmasını gerekli kılar. Genelde ülkemizde tüm gebelere tarama testi olarak gebeliğin 24-28. haftaları arasında 50 gr oral glukoz tolerans testi (50. gram OGTT) uygulanmakta, eğer, bu testte Kan Şekeri yüksekliği saptanırsa 100. gram OGTT‘ne geçilmektedir. Eğer, Anne Adayı Diyabet açısından riskli grupta yer alıyorsa 100. gram OGTT en baştan direkt olarak yapılmalıdır.

50 gram OGTT nedir?

Anne adayına günün herhangi bir saatinde Tok veya Aç karna oral yolla 50. gram glikoz içeren sıvı verilerek 1. saat sonra plazma Kan Şekeri ölçülür. 140mg/dl -190mg/dl arasında ise tanı testine geçilir. Ancak 190mg/dl‘nin üzerinde ise tanı testi yapılmasına gerek yoktur. Hastaya gestasyonel diyabet tanısı konur. Ve tedavi planlanır.

100 gram OGTT nedir?

Gestasyonel diyabet için riskli bulunan Anne adayına aç karna oral yolla 100. gram glikoz içeren sıvı verilerek hemen, 1’inci, 2’inci ve 3’üncü saatlerde 4. kan şekeri ölçümü yapılır. Sonuçların değerlendirilmesi; bulunan değerlerden en az ikisi aşağıda gösterilen alt sınırların üzerinde ise gestasyonel diyabet tanısı konur.

 • Açlık; 95 mg/dL,
 • 1. Saat; 185 mg/dL ,
 • 2. Saat165 mg/dL ,
 • 3. Saat 145 mg/dL

Gestasyonel diyabette tedavi:

Hastaların büyük çoğunluğu sadece Egzersiz ve Diyet ile izlenir. Tüm Gestasyonel diyabetli gebelerin yüzde 15. ila yüzde 20’de İnsülin ile tedavi ihtiyacı olmaktadır. Diyetteki kalori ihtiyacı 35 kcal/kg olarak hesaplanır. Gebelikte az ve sık yemek prensibine paralel bir yaklaşımla total kalori gereksiniminin yüzde 25i kahvaltıda, yüzde 30’u öğle yemeğinde, yüzde 30’u akşam yemeğinde, yüzde 15’i ara öğünlerde alınmalıdır. Bu Diyet ile Glikoz düzeyleri normale indirilemezse İnsülin İhtiyacı doğmuş demektir.

Tanı koyulduktan sonra hedef açlık Kan şekerini 95. mg/dl altında, tokluk 1. saat kan şekerini 140. mg/dl altında tutmaktır. Diyet tedavisinden 1. hafta sonra gün aşırı 2. kez kan şekeri ölçümü yapılarak bu sonuç aranır. İstenen düzey yakalanırsa aynen takibe devam edilir. Aksi takdirde yeniden Diyet ayarlanır, yine istenen sonuç elde edilemezse İnsülin ihtiyacı doğmuş demektir.

Gestasyonel diyabetlilerde hangi düzeyde tedavi ile izlenirse izlensin haftada bir kez Kan Şekeri Ölçümü yapılmalıdır. Gebelik takip sıklığı 32. haftadan itibaren haftada bire çekilmelidir.

Gestasyonel diyabetli anne bebekleri makrozomi (İri Bebek) ve geç Akciğer gelişimi nedeni ile son haftalarda dikkatle değerlendirilmelidir.

Gebelik şekerim var mutlaka sezeryan olmalımıyım?

Gestasyonel diyabetin İri Bebek oluşumuna neden olduğu bilinmektedir. Ancak tüm hastalarda bu durum geçerli değildir. Ayrıca İri Bebek olması muhakkak sezeyan yapılması anlamına gelmez. Yapılan çalışmalarda tahmini ağırlığı 4500. gram üzerindeki Bebekler için Sezeryan önerilmektedir. Bunun dışında Sezeryan gereksinimi diğer gebelerle aynıdır.

Doğum sonrası izlem:

Gestasyonel diyabetli anneler doğumdan sonra insülinle tedavi ihtiyacı genellikle ortadan kalkar. Bu ihtiyacın sürmesi halinde emziren annelerde İnsülin ile tedaviye devam edilmelidir. Gestasyonel diyabetli Anneler 6. hafta sonra yapılan Doğum sonrası kontrole geldiğinde 100. gram OGTT tekrarlanarak kalıcı Diyabet yönünden incelenmelidir. Sonuçlar normal bulunsa da Gestasyonel Diyabet bir uyarı kabul edilerek önce yıllık ve daha sonra 3. yıllık kontroller önerilmelidir.

 • Op. Dr. Ahmetözgür YENİEL
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum
Gebelik ve şeker hastalığı Gebelik ve şeker hastalığı Gebelik ve şeker hastalığı

Anne Portal Yorum

Sizde bu siteye giriş yapabilir ve yorum yazabilirsiniz.