Enfeksiyöz Mononükleoz Öpücük Hastalığı  29 Temmuz 2013

Enfeksiyöz Mononükleoz Öpücük Hastalığı

Enfeksiyöz mononükleoz EBV virüsünün neden ve sebep olduğu ateş, farenjit, lenfadenopati, hepatosplenomegali ve atipik lenfositozla seyreden bir hastalıktır.

İlk kez 1889’da pfeiffer tarafından ‘Glandüler Ateş’ olarak tanımlanmıştır. 1968’de enfeksiyöz mononükleoz ve EBV virüs ilişkisi gösterilmiştir.

Enfeksiyon kesin olarak her yaş grubunda görülebilir. Erişkin dönemine kadar toplumun yaklaşık olarak ortalama yüzde 95’i bu virüsle karşılaşmaktadır. Düşük sosyoekonomik enfeksiyon yaşamın erken evrelerinde geçirilmektedir. Küçük çocuklarda hastalık üst solunum yolu enfeksiyonu ya da döküntülü bir tablo şeklinde kendini gösterir. Çoğu zaman gözden kaçmakta ve kesin olarak diğer bir hastalık tablosu ile karıştırılmaktadır. Hastanın yaşı enfeksiyonun klinik seyrini etkiler. EBV enfeksiyonu 2. yaşından küçük çocuklarda asemptomatik seyreder. Enfeksiyon mononükleoz’a ait tipik bulgular ise yaşla birlikte ortaya çıkmakta adölesan döneminde belirtiler kesin ve tam olarak görülmektedir. Epidemilere kesinlikle neden ve sebep olmaz ve kesin olarak mevsimsel farklılık göstermez.

EBV virüs kesin olarak tükrük ve öpüşme ile bulaşır. Enfeksiyondan sonra solunum yollarında aylarca virüs bulunabilir ve asemptomatik taşıyıcılık kesinlikle sıktır. Yaşam boyu aralıklarla virüs salınabilir. Kuluçka dönemi yaklaşık olarak ortalama 30. ila 50. gün olup, çocuklarda bu son derece süre kısadır. 10. ila 14. gün arasında farklılık gösterek değişmektedir.

Enfeksiyon mononükleozun klasik tablosu;

  • -Ateş.
  • -Periorbital ödem.
  • -Lenfadenopati.
  • -Hepatomegali.
  • -Tonsillofarenjit.
  • -Döküntü şeklinde tanımlanabilir.
  • -Splenomegali.
  • -Başlangıç ani ve sinsidir.

Tanı: Hematolojik ve serolojik testlere dayanmaktadır. Virüsün gösterilmesi normal bireylerde de pozitif olabildiği için klinik tanıda kesin rutin olarak başvurulmaz.

Hastalığın tedavisinde antibiotiklerin yeri kesin olarak yoktur. Komplikasyonlarla seyredebilen ve kesin olarak kendini sınırlayan bir enfeksiyon hastalığıdır. Henüz EBV karşı rutinde kullanılabilecek bir aşı henüz mevcut değildir. Gebelikte enfeksiyöz mononükleoz geçiren annelerin çocuklarında konjenital malformasyonların olabileceğine kesin olarak dikkat çekilmektedir. EBV virüs enfeksiyonu geçirilenlerin 6. ay süre ile kan vermemesi kesinlikle önerilmektedir.

Prof. Dr. Nuran GÜRSES

Çocuk Hastalıkları

Enfeksiyöz Mononükleoz Öpücük Hastalığı Enfeksiyöz Mononükleoz Öpücük Hastalığı Enfeksiyöz Mononükleoz Öpücük Hastalığı

Anne Portal Yorum

Sizde bu siteye giriş yapabilir ve yorum yazabilirsiniz.