Doğum İzni  28 Haziran 2013

Doğum İzni

Çalışan Anne adaylarının Doğum İzinleri hakkında bilinçli olması, gerekirse doktorunu zamanı geldiğinde uyarması son derecede önemlidir.

Bir takım dalgınlıklar sonucu Doğum İzin Gününüzün geçmesi kanuni olaral izinli olduğunuz dönemin çalışarak geçirmenize yani izinli olduğunuz dönemin yanmasına sebebiyet olabilir.

Emekli sandığı ve SSKlı çalışan gebelerde doğum öncesi ve sonrası izinler aşağıda belirtilmiş olup, mağdur olmamanız için yapmanız gereken yalnızca o tarihlerde Sağlık Bakanlığına bağlı bir Devlet Hastanesine uğramanız ve gerekli formaliteleri yerine getirmenizdir.

Emekli Sandığına bağlı çalışan Gebeler yanlarında kurumlarından aldıkları hastaneye sevklerini gösteren belgelerini, SSKlı Gebeler ise, vizite kağıtlarını ve karnelerini yanlarında bulundurmalıdırlar.

4857 sayılı iş kanunun 74. maddesine göre hamile kadınlar (8). haftası doğumdan önce (8). haftası da doğumdan sonra olmak üzere toplam 16. hafta doğum izni kullanabilmektedirler. Yine doktor raporu ile doğuma üç (3). hafta kalana kadar çalışabilmekte ve izinlerinin geri kalan kısmını doğum sonrasına aktarabilmektedirler. Yani, çalışan gebeler isterse gebeliklerinin (32). haftasında doktorlarından aldıkları “37. gebelik haftasına kadar daha (5). hafta süre ile çalışmasında gebeliği yönünden sakınca bulunmamaktadır” şeklindeki benzer raporlarla doğum öncesi kullanmadıkları (5). haftalık izni doğum sonrasına aktarabilirler. (Aktarma). Bu durumda doğum sonrası 8+5= 13. hafta (91. gün) süre ile kanuni olarak kesinlikle izin kullanma hakkına sahip olurlar.

Birden fazla Bebek bekleyen Anne adaylarında ise doğum öncesi izni (8). yerine (10). hafta olarak kullanılabilmektedir.

Doğum şekli ister Sezaryen ister Normal Doğum olsun, Doğum Öncesi ve sonrası izinlerini etkilemeyecektir.

Bu konu ile ilgli kanun maddesi şu şekildedir:

MADDE 74. Kadın işçilerin doğumdan önce (8). ve doğumdan sonra (8). hafta olmak üzere toplam (16). haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul Gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak (8). haftalık süreye (2). hafta süre eklenir. Fakat, Sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile Kadın işçi isterse doğumdan önceki (3). haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, Kadın işçinin çalıştığı süreler Doğum Sonrası sürelere eklenir.

Yukarıda öngörülen süreler işçinin Sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan önce ve sonra uygun görülür ise artırılabilir. Bu süreler hekim raporu ile belirtilir.

Hamilelik süresince Kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir.

Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, hamile kadın işçi sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır. Bu halde işçinin ücretinde herhangi bir indirim yapılmaz.

İsteği halinde kadın işçiye, (16). haftalık sürenin tamamlanmasından ya da çoğul gebelik halinde (18). haftalık süreden sonra (6). aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.

Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kulllanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.

Ancak yasal hakkınız olan bu izni kullanabilmek için yapmanız gereken işlemler vardır. Bunlardan en önemlisi hamileliğinizin 32. haftasında doktorunuzdan alacağınız rapor ile bağlı olduğunuz SSK hastane veya polikliniğine başvurarak raporu onaylatmanız ve çalıştığınız kurumdaki personel bölümüne iletmenizdir. Daha sonraki işlemler ile ilgili olarak personel biriminizden bilgi alabilirsiniz.

Op. Dr. Süleyman ESERDAĞ

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doğum İzni Doğum İzni Doğum İzni

Anne Portal Yorum

Sizde bu siteye giriş yapabilir ve yorum yazabilirsiniz.