Çocuk Cinsel Kimliğinin Ne Zaman Farkına Varır?  31 Mayıs 2018

Çocuk Cinsel Kimliğinin Ne Zaman Farkına Varır?

Cinsel kimlik, bireyin cinsiyetinin farkında olması, bir başka deyişle, bir kadın veya bir erkek olarak kendine özgü bir özgüven elde etmesi demektir. Bir kız çocuğu ya da bir erkek kabul edilen ilk koşulda kendi cinsiyetlerini bilemezler. Dolayısıyla, çocuğun biyolojik olarak erkek ya da kız olması, cinsiyetlerinin rolünü üstlenmelerini bilmeleri açısından çok önemlidir.

Çocuk Cinsel Kimliğinin Ne Zaman Farkına Varır

Çocuklar genellikle iki yaşlarındaki erkekler ve kadınlar arasındaki biyolojik farklılıkları ayırt edemez. Tuvalet eğitimi cinsel yönelimlerini ve cinsel sorunlarla tanışmaya başlarlar. Yaklaşık olarak üç yaşında bu algıya erişirler. Erkek-kadın ayrımını yavaş yavaş yaparlar. Başka bir deyişle, 3-4 yaş arası çocuklar cinsel kimliklerini tanırlar, karşı cinsle aralarında fark olduklarınıanlarlar diyebiliriz. Nitekim, çocukların toplumsal cinsiyet rolleri açısından doğdukları andan itibaren, sorumluluk başlayacaktır.

Cinsel kimliğin elde edilmesinde en önemli faktör kimliktir. Özdeşleşme, bir çocuğun favori modeline benzeyen bir süreçtir. Cinsel teşhis yaklaşık 3 yılda başlar. Kız annesiyle ve erkek babasıyla arasındaki ilişkiyi ne kadar yakınlaştırarak pozitif bir özdeşleşme yaparsa cinsel kimlik gelişimi çok daha kolay olacak demektir. Olgun anne ve babanın çocukları, bu gelişmeyi zahmetsizce atlatabilirler.

Çocuk Cinsel Kimliğinin Ne Zaman Farkına Varır

Cinsiyet kimliği tespiti için başka bir faktör taklittir. Çocuğun ailesinin önünde, daha sonra kardeşler, akrabalar, arkadaşlarının davranışlarını taklit eder. Ama taklit tek başına yeterli değildir. Aile değerleri için uygun olan taklit davranışları seçilir ve kabul edilir.

Çocuk Cinsel Kimliğinin Ne Zaman Farkına Varır? Çocuk Cinsel Kimliğinin Ne Zaman Farkına Varır? Çocuk Cinsel Kimliğinin Ne Zaman Farkına Varır?

Bu yazı yoruma kapalıdır.