Boş Gebelik Kesesi  12 Haziran 2013

Boş Gebelik Kesesi

Boş Gebelik Kesesi 

BOŞ GEBELİK KESESİ

(BLİGHTED OVUM, ANEMBRİYONİK GEBELİK)

Özet: Boş Gebelik Kesesi (blighted ovum), Erken Gebelik aylarında görülen Gebelik Kesesi olduğu halde içinde embriyonun izlenmediği Gebelik halidir. Embriyo olmadığı halde plasenta ve zarlar gelişmeye devam eder, Gebelik hormonları yükselir, bu durum ise hala bir gebeliğin devam etmesi şeklinde anlaşılır. Tanı ancak ultrasonografide Boş Gebelik Kesesi görülmesi ile konur. İlk trimesterde olan düşüklerin %50’si kromozomal problemlere bağlı olarak oluşan blighted ovum nedeniyledir.

Boş Gebelik Kesesi Tanımı

Boş Gebelik Kesesi, Anembriyonik Gebelik, Blighted Ovum olarak da bilinir. Ekseriya erken Gebelik aylarında tanısı konur. Döllenmiş bir Yumurta rahim iç duvarına tutunduğu halde ve hücreler Gebelik Kesesini oluşturduğu halde Embriyo gelişemez; fertilize Ovum Altı (6). haftadan fazla büyüyemez ve rahim içinde Absorbe edilerek ortadan kalkar. Böylece ortaya çıkan Yolk Kesesi ve Blighted Ovumda Fetal Pole görülmez. Ama Plasenta ve zarlar büyümeye devam eder, Gebelik Gelişimi yavaşlar.

Birçok Kadın henüz Gebe olduğunu bilmeden önce çok erken gebelikte blighted Ovum izlenebilir. Bu durumda adet gecikmesi, Gebelik Testinin Pozitif Sonuç Vermesi, Vaginal damla damla kanama ya da alışılmıştan daha şiddetli bir adet kanaması gözlenebilir. Kanda ve idrarda beta HCG düzeyi oldukça çok yükseldiği için Kadınlar gebeliğin devam ettiği izlenimine kapılırlar.

Boş Gebelik Kesesinin Nedenleri

Tanı konmuş gebeliklerin yüzde 20’si düşük ile sonuçlanır. Yüksek düzeyde fertilize ovumdaki kromozomal anomaliler bu duruma neden olabilir. Tekrar eden düşüklerin en sık rastlanan nedenleri:

  • Embriyonun implantasyonuna engel olan immün cevaplar.
  • Yumurta ve spermin kötü kalitede olması.
  • Rahimde görülen yapısal bozukluklar.
  • Kan pıhtılaşma problemleri.
  • Hormonal dengesizlik.

Boş Gebelik Kesesinde Karşılaşılan Değişiklikler

Blighted Ovum tanısı konulanların asla bir gebeliği olmadığı inancı oldukça yanlıştır. Bu vakalarda embriyonun ne kadar yaşadığı ve ne zaman Absorbe edildiği bilmek oldukça zordur. Blighted Ovum tespit edilen kadınlarda kesinlikle bir Embriyo başlangıçta vardır. Erken Gebelik kaybında plasenta gelişmesini sürdürerek Human Koryonik Gonodotropin (HCG) salgılamaya devam edeceği için Gebelik Testi hala Pozitif sonuç verir. Erken dönemde yorgunluk, bulantı, Meme Ağrısı gibi Gebelik Semptomları görülür. Geç dönemde ise, HCG hormonu düşmeye devam edeceği için bu semptomlar yavaş yavaş ortadan kalkar ve damla damla veya normal Vaginal kanama başlar. Bu sırada hormonlar geri çekilirken, kahverengi, kırmızı vaginal akıntılar ile birlikte zamanla kramp tarzında ağrılar da ortaya çıkabilir. Rahim büyüyüp gelişmediği için ultrasonda embriyo ve kalp atışlarının izlenmediği boş gebelik kesesi gözlenir.

Normal seyreden gebelikte ultrasonik incelemede Gebelik Kesesi en erken 4,5 haftalıkken görülebilir, yaklaşık beş (5). haftada Yolk sac, 5,5 haftada ise, embriyo izlenebilir. Plasentayı oluşturan hücreler tarafından yapılan Gebelik Hormonu HCG kanda ilk defa konsepsiyondan 11. gün sonra, idrarda ise 12. ila 14. gün sonra tespit edilebilir. Genellikle HCG düzeyi her 48. ila 72. saatte iki misli artar. HCG düzeyi 8. ila 11. Gebelik haftalarında pik yapar. Gebeliğin geri kalan zamanlarında bu düzey düşer fakat erken azalma Gebelik kaybını veya Blighted Ovum olasılığını doğrulayabilir. Blighted Ovum belirlendiğinde bir sonraki Gebelik yüzde 80. ila 85. terme kadar gider. Bütün düşüklerin ortalama yüzde 50’si Blighted Ovum ile sonuçlanır.

Boş Gebelik Kesesi Tedavisi

Düşük hormon düzeylerine bağlı olarak geliştiği tahmin edilen boş Gebelik kesesinin bir sonraki gebelikte tekrarlamaması için pratikte özellikle Progesteron düzeyinin yakın takip edilmesi gerekir.. Progesteron gibi hormonal tedaviler ile bu durum önlenebilir. Tekrarlayan boş Gebelik vakalarında genetik problemleri ekarte etmek için yardımcı üreme yöntemlerine (IVF) baş vurmak gerekir. Her Blighted Ovum teşhisinden sonra Kürtaj gerekmeyebilir. Eğer kanama ile tüm parçalar atılırsa ve rahim içinde hiçbir materyal kalmazsa kürtaja gerek kalmaz. Ancak rahim içinde parça kalırsa enfeksiyona ve dolayısıyla rahim iç duvarının yapışmasına neden olabilir. Hem bu nedenle hem de gelen materyalin Genetik ve Patolojik incelemesinin yapılarak düşük nedeninin ortaya çıkartılması için kürtaj (D/C) işlemine karar verilebilir. Bazı vakalarda da düşük olayını hızlandırmak için ilaçlar kullanılabilir. Bekleme süresi içinde kürtajdan iki (2). hafta sonra bile yumurtlama (ovülasyon) olasılığına karşı Doğum Kontrol İlaçları ile korunmak tavsiye edilebilir.

Boş Gebelik Kesesi Oluşumunun Önlenmesi

Blighted Ovum önlenemez ve ekseriya bir kez karşılaşıldıktan sonra ilerki gebeliklerde tekrar karşılaşma olasılığı oldukça düşüktür.

Boş Gebelik Kesesi oluşumunun önlenmesi her zaman mümkün olmamakla beraber, erken düşükleri önlemek için düzenli olarak Gebe kalmadan önce prenatal bakım yapılmalı, herhangi bir kronik hastalık kontrol altına alınmalı, alkol almak, sigara içmek gibi düşüğe neden olabilecek önlenebilir risk faktörlerinden sakınılmalıdır. Çok sayıda Erken Gebelik kaybı yaşayan çiftlerde genetik araştırmalar yapılabilir. Bu durumda yeniden Gebe kalmadan önce iki (2). ila (3). üç kez düzenli adet görülmesi tavsiye edilir.

Op. Dr. Kutlugül Yüksel

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Eskişehir Yolu 9.km,No: 266, TepePrime, C Blok, Kat3, No:45 Çankaya-ANKARA

0312 4258550 www.kutlugulyuksel.com.tr

Boş Gebelik Kesesi Boş Gebelik Kesesi Boş Gebelik Kesesi

Anne Portal Yorum

Sizde bu siteye giriş yapabilir ve yorum yazabilirsiniz.