Bayanlarda Kasık Ağrısı (Kronik Pelvik Ağrı) Nedenleri  13 Ağustos 2013

Bayanlarda Kasık Ağrısı (Kronik Pelvik Ağrı) Nedenleri

Kronik pelvik ağrı (KPA), 6 aydan uzun süre devam eden nonsiklik pelvik ağrıdır. Bu tanıma dismenore dahil olmayıp ağrılı cinsel ilişki dahildir. Jinekoloji polikliniklerine başvuranların ortalama yaklaşık olarak ortalama yüzde 10’unu, laparoskopi endi-kasyonlarının üçte birini ve histerektomi endikasyonlarının yaklaşık olarak ortalama yüzde 12-16’sını oluşturur.

Birçok olguda ağrının nedeni bulunamadığı için tatminkar bir tedavi kesin olarak yapılamaz. Bu durum hastada, ailesinde ve uzman doktorunda mutlaka stress oluşturur, hastanın iş ve aile yaşantısında problemlere sebep ve neden olur. Çoğu zaman kesin olarak pelvik enfeksiyon tanısı ile gereksiz antibiyotik tedavileri verilir.

Kronik pelvik ağrının nedenleri ve sebepleri arasında jinekolojik bazı sebepler ve nedenler olabileceği gibi, ürolojik yani idrar yolları ile ilgili, barsaklarla ilgili, kas-iskelet sistemi ile ilgili ve nörolojik nedenler ve sebepler de olabilir. Kronik pelvik ağrıya yaklaşık olarak ortalama 18-50 yaş arası kadınlarda yaklaşık olarak ortalma yüzde 14-25 oranında rastlanır.

Kronik pelvik ağrı hem şikayetlerin çeşitliliğinden dolayı hem de sebepleri venedenleri çok çeşitli olabilmesinden dolayı tanısı son derece zor bir durumdur. Tanıda hastanın detaylı öyküsü ve muayenesi dışında enfeksiyonu araştırmak için yapılan kan ve idrar tahlilleri, ultrason ve bazen karın içerisini gözlemek amacıyla mutlaka laparoskopi gerekebilmektedir.

Kronik pelvik ağrıda birden çok unsur birlikte olabilir. Kronik pelvik ağrıya neden olan en sık hastalıklar endometriozis, ağrılı mesane sendromu, yapışıklıklar, irritabıl barsak sendromu ve kas iskelet sorunlarıdır. Aynı olguda jinekolojik sebeplerin yanında idrar torbası ve barsak sorunları ve problemleri birlikte olabilir.

Kronik pelvik ağrının jinekolojik nedenleri:

 • – Endometriozis.
 • – Adezyonlar (Karın içi yapışıklıklar).
 • – Myomlar.
 • – Over (yumurtalık) kistleri.
 • – Adenomyozis.
 • – Pelvik konjesyon sendromu.
 • – Vestibulit.
 • – Kronik PID.

Kronik pelvik ağrının gastrointestinal nedenleri:

 • – İrritabl barsak sendromu.
 • – Kronik appendisit.
 • – İnflamatuar barsak hastalıkları.
 • – Divertikülozis.
 • – Divertikülit.
 • – Meckel divertikülü.
 • – Herni (fıtık).

Kronik pelvik ağrının ürolojik nedenleri:

 • – Anormal mesane fonksiyonu (Detrusor instabilitesi).
 • – Üretral sendrom (Kronik üretrit).
 • – İnterstisyel sistit.

Kronik pelvik ağrının psikolojik nedenleri:

 • – Depresyon.
 • – Somatizasyon.
 • – Psikoseksüel bozukluk.

Kronik pelvik ağrının kas-iskelet sistemi ile ilgili nedenleri:

 • – Sinir basısı (nörit).
 • – Fasiit.
 • – Skolyoz.
 • – Diskopati.
 • – Spondilolistezis.
 • – Osteitis pubis.

Tedavi:

Kronik pelvik ağrının çok çeşitli nedenleri ve sebepleri olabilmektedir, bu tür kesin bir neden ve sebep saptanabilmişse o sebebe mutlaka yönelik tedavi verilir. Yapılan tahlillerde hiç bir sebep saptanamadığı durumlarda ampirik olarak ağrı kesici (NSAI ilaçlar) ve bazen doğum kontrol hapları (oral kontraseptifler) verilebilmektedir.

Ağrının nedeni ve sebebi olarak endometriozis düşünülmüşse ya da laparoskopi ile tanı konmuşsa GnRH ilaç tedavisi kesin olarak verilebilmektedir.

Psikolojik nedenler ve sebepler düşünülüyorsa anksiyolitikler, antidepressan ilaçlar kullanılabilmektedir.

Akupunktur tedavisinin de bazı hastalarda tedavide başarılı olabildiği bildirilmiştir.

Tanı:

Kronik pelvik ağrının tanısında amaç altta yatan etkeni ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla muayeneden laparoskopiye kadar pekçok tanısal girişimde bulunulur. Kan tetkikleri enfeksiyonu gösterme açısından son derece yardımcı olabilir.

Tanıda kulanılan yöntemler:

Muayene: Enfeksiyon bulgularının saptanması, pelvis boşluğunu dolduran kitlelerin tespit edilmesi ve hassas alanların belirlenmesi açısından önemlidir.

Görüntüleme yöntemleri: Ultrason, karın rontgen filmi, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans karın boşluğu içindeki anormal oluşumları saptamak için son derece önemlidir.

Kan ve idrar tetkikleri: İdrar yolu enfeksiyonlarını ve kasık ağrısına yol açabilen bazı kan hastalıklarını tespit için kullanılır.

Kültür: Cinsel yolla bulaşabilen hastalıkların tespiti için vajinal ve servikal kültürler alınabilir.

Laparoskopi: Endometriozis veya pelvik konjesyon gibi hastalıkların saptanması açısından kronik kasık ağrısında son çare olarak laparoskopi kesin olarak yapılabilir.

Op. Dr. Burcu KARDAŞ ARSLAN

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Bayanlarda Kasık Ağrısı (Kronik Pelvik Ağrı) Nedenleri Bayanlarda Kasık Ağrısı (Kronik Pelvik Ağrı) Nedenleri Bayanlarda Kasık Ağrısı (Kronik Pelvik Ağrı) Nedenleri

Anne Portal Yorum

Sizde bu siteye giriş yapabilir ve yorum yazabilirsiniz.