Atom Tedavisi ve Gebelik  9 Temmuz 2013

Atom Tedavisi ve Gebelik

Kural olarak gebe hastalara radyoiyot tedavisi uygulanmaz. Çünkü verilen radyoiyot plasentadan çocuğa kolaylıkla geçer.

Kadınlarda Tiroid kanserlerinin yaklaşık olarak ortalama yüzde 80’ni doğurganlık dönemi olan 15. ile 45. yaşları arasında görülür. Ancak tiroid kanserleri kesinlikle agresif tümörler değildir. Bu nedenle tedavi için gebeliğin bitimine kadar beklenebilir. Gebeliğin sonlanması ile tedaviye devam edilebilir.

En büyük sorun gebe olduğunu bilmeyen ya da gizleyen hastalardır. Gebelik halinde radyoiyot tedavisinin uygulanması bebeğin aldığı doz hesabı yapılır. Fötüsün (cenin) aldığı radyasyon dozu yüksek ise kesinlikle gebelik sonlandırılır.

Radyoiyot tedavisinden sonra gebelik için bekleme süresi kesin olarak belirgin değildir. Çeşitli organizasyonlar 4. ay ile 12. ay arasında değişen çeşitli sürelerde bekleme dönemi önermektedirler. Ancak bu konuda kesin güvenilir bir bilimsel veri bulunmamaktadır. Uluslararası Radyasyondan Korunma Komitesi (International Comission for Radiation Protection (ICRP)) 2004 yılında yayımladığı raporda (ICRP-94) tedavi sonrası bekleme süresinin 4. ila 6. ay olmasının yeterli olduğunu açıkladı. Gebelik için bu bekleme süresi radyasyonun etkilerinden çok hastalığın tedavi edilip edilmediğinin anlaşılabilmesi ile ilgilidir. Bilim adamları ve uzmanlar tarafından yapılan çalışmalar hipertiroidi ve tiroid kanseri tedavisi için uygulanan radyoiyot tedavisinin doğurganlık ve bebekler üzerinde herhangi bir olumsuz etkisinin olmadığını ortaya koymaktadır.

Gene kural olarak radyoiyot tedavisi emziren kadınlara da verilemez, çünkü radyoiyot sütle kolaylıkla çocuğa bulaşır. Tedavi için emzirmenin durdurulmasından 2. ila 3. hafta sonraya kadar beklenmelidir.

Prof. Dr. Levent KABASAKAL

Nükleer Tıp

Atom Tedavisi ve Gebelik Atom Tedavisi ve Gebelik Atom Tedavisi ve Gebelik

Anne Portal Yorum

Sizde bu siteye giriş yapabilir ve yorum yazabilirsiniz.