Anne Karnındaki Çocuğa Otizm Testi Yapılır Mı  23 Mayıs 2018

Anne Karnındaki Çocuğa Otizm Testi Yapılır Mı

Otizm fiziksel olarak değil ancak zihinsel olarak bir gelişim bozukluğudur. Kimi otizimli çocuklar büyük dahiler arasına girmekte ve çeşitli alanlarda çok büyük başarılar elde etmektedirler. Otizm bu anlamda bir gelişim bozukluğundan çok bir iletişim ve kaygı bozukluğudur. Otizmli bireyler yaşıtlarına oranla sosyal alanlar çok daha geri kalabilirler. Sosyal alanda yaşadıkları bu sıkıntı konuşma bozukluğu ile kendini ifade edememe gibi sorunları da ortaya çıkarır ve bireyler kendilerini rahatsız hissederek yalnız kalmak isterler. Ses,ışık, gürültü ve çeşitli uyarıcılar bu bireyler için katlanılmaz olup sosyal alanlardan uzaklaşmak isterler. Anne babaların ve eğitmenlerin bu çocuklara karşı çok daha duyarlı olmaları ve eğitimlerine katkıda bulunmaları gerekir.

Anne Karnındaki Çocuğa Otizm Testi

Anne Karnında Anlaşılır Mı

Otizmi tanıma ve saptama testleri bebek doğduktan sonraki ilk 6 ay sonrasında başlar. Bu dönemden sonra normal bebeklerde görülen durumların olmaması bebeklere yapılacak testlerle otizmli olup olmadıkları anlaşılır. Anne karnında otizm tanısı ve teşhisi yapmak yapılan araştırmalarla tam olarak kesinlik sağlamasa da çeşitli bulgular ortaya koymuştur. Anne karnında amniyo sıvısında yüksek oranda testestoron olan bebekler doğumundan 8 yaşına gelene kadar izlenmiş ve bu bebeklerin diğer bebeklere göre otizmli olma olasılığının daha fazla olduğu gözlemlenmiştir. Ancak bu araştırma bebeğin otizmli olduğunun tam olarak tespit edilmesiyle kürtaj yapılıp yapılamayacağı sorununu ortaya çıkarmaktadır.

Hamilelik Sırasında Otizme Neden Olabilecek Durumlar

Bebeğin gelişimi öncelikle anne adayının sağlıklı olmasına bağlıdır. Anne fizyolojik ve psikolojik olarak tam anlamıyla gelişirse bebekler daha sağlıklı olmaktadır. Annenin bu dönemde yeterli beslenmemesi, nefessiz kalması sonucu beyne oksijen gitmemesi, annenin ağır hastalıklara yakalanması otizme neden olabilmektedir. Anne karnındayken otizm teşhisi konulursa ailenin bu konuda destek alması, doğumdan başlayarak ilerleyen sürece kadar nasıl davranmaları gerektiği hakkında bilgi alması ve çocuğun eğitimine erken yaşta başlamaları gerekir. Otizm eğitimi ile bireyler büyük gelişmeler kaydetmektedirler. Bu nedenle her hastalıkta olduğu gibi otizmde de erken tanı ve teşhis ailelerin bu duruma alışmaları ve bilgilenmeleri açısından çok önemlidir.

Anne Karnındaki Çocuğa Otizm Testi Yapılır Mı Anne Karnındaki Çocuğa Otizm Testi Yapılır Mı Anne Karnındaki Çocuğa Otizm Testi Yapılır Mı

Bu yazı yoruma kapalıdır.